czwartek, 19 kwietnia 2012

Budowa drewna
    W drzewach przed ich ścięciem ilość wody może dochodzić nawet do 250% ciężaru samego drewna. Jest ona różna, w zależności od gatunku drewna.
W drewnie wyróżnia się 2 rodzaje wody:
    • woda związana od 0 % do 30 % - punkt nasycenia włókien
    • woda swobodna – od 30 % do stanu pełnego nasycenia wodą
     Pionowy układ włókien w rosnącym drzewie po jego ścięciu zamienia się na poziomy.
     Kurczenie już nie drzewa, ale drewna zaczyna się w momencie osiągnięcia 25-30% wilgotności i trwa do całkowitego wysuszenia. Natomiast pęcznienie jest odwrotnością schnięcia – zaczyna się od 0% do osiągnięcia 30 % wilgotności i dalej już nie pęcznieje.
     Materiał przygotowany do obróbki na elementy podłogowe suszony jest do osiągnięcia poziomu 6 – 12%. Taki poziom wilgotności drewna powinien być utrzymany przez cały cykl przechowywania gotowych elementów podłogi (klepek, desek, lameli), jak też ich transportu i w czasie wykonywania podłogi. Ale najważniejsze jest utrzymanie takiej wilgotności drewna przez cały okres użytkowania podłogi.
     Aby utrzymać wilgotność drewna na wyżej podanym poziomie 6 – 12 %, a tym samym zapobiegać nadmiernemu kurczeniu się lub pęcznieniu drewna, wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których ono się znajduje musi być utrzymana w przedziale 45 – 65 % przy temperaturze w przedziale 18 – 220C. W takich warunkach drewno znajduje się w tak zwanej wilgotności równoważnej.

Zależności te pokazuje
TABELA WILGOTNOŚCI RÓWNOWAŻNEJ DREWNA

     Wilgotnością bezwzględną drewna określa się jako stosunek ciężaru wody w nim zawartej do masy suchego drewna wyrażony w procentach.
W opracowaniu niniejszym używam pojęcia zapobiegać, ponieważ wyeliminować całkowicie kurczenia i pęcznienia drewna nie można. Jest to produkt natury i przez cały okres swojego istnienia będzie wierny naturze.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza